workshops

geschikt managers, wetenschappers, verkopers en ingenieurs

workshop: authentiek presenteren

workshop: authentiek presenteren

empowerment voor sprekers

Heldere woorden. Uitgesproken met de juiste houding en uitstraling. Zodat uw publiek wíl luisteren. U kunt het allemaal leren tijdens mijn workshop Authentiek Presenteren. Een spreek- en bewegingstraining waarmee u zich bewuster wordt van uw optreden. U ontdekt onvermoede talenten, bij uzelf en bij de andere deelnemers die hard werken aan hun ‘soft skills’. Kiest u voor Authentiek Presenteren voor groepen, dan omvat het programma ook een deel teambuilding.

Tijdens de workshop gaan we in op het fenomeen spreektaal. Hoe ontstaat het? Hoe zorgt u dat uw spreektaal aanspreekt, overtuigt, verrast, uitnodigt tot meedenken? Hoe maakt u een verhaal van cijfers? Een toekomstdroom van ideeën? Waar ligt de grens tussen persoonlijk en privé? Hoe bouwt u spanning op en humor in? We verbinden uw taal met de ruimte aan de hand van simulaties. U houdt voordrachten voor weinig en veel mensen, bijvoorbeeld in de vorm van Power Point-presentaties. En natuurlijk geven we u feedback. Daarbij komen uw verbale én non-verbale vaardigheden aan bod.

Mediatraining voor managers

Mediatraining voor managers

Hoe word ik waargenomen? Geloven mensen eigenlijk wat ik zeg? De camera geeft meestal een vertekend beeld. En dus is het goed als u zich dit soort vragen vooraf stelt. In mijn mediatraining voor managers gaan we op zoek naar antwoorden. U wordt gecoacht. U wordt gefilmd. We reiken u alle ins en outs aan. Met als doel dat u zich voortaan van uw beste kant kunt laten zien.

We trainen hoe je een verhaal houdt voor de camera. Het moet precies zijn. Begrijpelijk. Overtuigend. En als het in de krant komt, graag. We leggen uw optreden vast, analyseren het. Feedback krijgt u niet alleen van mij, maar ook van uw medecursisten. Samen besteden we aandacht aan verbale en non-verbale communicatie. Bovendien doen we stemoefeningen zodat u levendiger leert spreken. Desgewenst bewerken we het gefilmde materiaal voor gebruik binnen of buiten uw organisatie.

Individuele presentatietraining

Individuele presentatietraining

Begeleiding van de persoonlijke praktijk

In een veilige omgeving wordt aan de eigen voordracht, houding en het rollenbewustzijn gewerkt. Spanningsopbouw en humor veroveren de redevoering. Verschillende voordrachtssituaties zoals het voorzitten van een vergadering, medewerkers- en teambijeenkomsten worden geoefend. Lichaamstaal wordt bewust ingezet, de stem geoptimaliseerd en slechte gewoontes afgeleerd. U krijgt feedback op uw eigen praktijk en hedendaagse retorische impulsen. Er zal een programma met oefeningen worden ontwikkeld waarmee duurzaam de eigen voordracht kan worden verbeterd.

Workshop: Icebreaker Body & Voice

Workshop: Icebreaker Body & Voice

Empowerment voor de gehele onderneming, teams, ledenvergaderingen en conferenties.

Op een jaarbijeenkomst van een onderneming met ongeveer 500 werknemers zal de onderneming zich opnieuw moeten oriënteren. Slimme sprekers houden hopelijk spannende voordrachten. Maar al na de derde spreker raken de toehoorders verveeld en de hooggespannen verwachting van voor de bijeenkomst verdwijnt langzaam.
De hoogste tijd dus voor een zogenaamde Icebreaker…
Een workshop met de gehele zaal van tussen de vijf- en twintig minuten. Een groep wordt in beweging gebracht en niet alleen inhoudelijk maar ook lichamelijk op een thema afgestemd. Men komt hierdoor nader tot elkaar. Het is een bevrijdende, verfrissende en sensitieve ervaring. De kracht van de stem wordt een spreekbuis voor de ziel, voor vooruitzichten, wensen en bedrijfsidentiteit. Goede voornemens, gevolgen maar ook zelfkritiek worden meer benadrukt, als men ze maar luid en duidelijk in de ruimte durft te roepen.

Coaching: Ondernemingsdrama

Coaching: Ondernemingsdrama

Conflicttraining met theatermiddelen

De persoonlijke omgang met leidinggeven en het bedrijf wordt fysiek ervaren en bekeken. Problemen met het leiden van de onderneming of met het teamwork worden door het naspelen van de situaties gevisualiseerd en oplossingen kunnen in de veilige omgeving van de workshop worden uitgeprobeerd. Door zogenaamde spiegel technieken krijgen de deelnemers een goede kijk op de verhoudingen en kunnen zij hun eigen werkwijze beter inschatten. De lichaam- en stem oefeningen verschaffen een klimaat van vertrouwen en van luisteraars. De directheid en humor die daardoor ontstaat opent zeker nieuwe deuren.

Elke organisatie verandert voortdurend. Die van u ook. Maar lang niet iedereen staat stil bij het effect van transformatie op communicatie. Stel, u breidt uw management uit. Hoe zorgt u dat uw mensen constructief met elkaar in gesprek gaan en blijven?

Of: uw verkopers weten wel dat je meer verkoopt op de vriendelijke manier, maar hun lichaamstaal is te opdringerig.

Of: u heeft een medewerker met briljante ideeën, maar tijdens presentaties snapt niemand wat hij bedoelt. Hoe lost u dat op? Heel simpel. Bel mij. Met mijn trainingen en workshops voeg ik op een prettige manier waarde toe aan uw team.

Workshops kunnen in het Nederlands, Engels en Duits worden gevolgd en eventueel met camerabegeleiding worden aangeboden. Een gefilmde presentatie kan de waarneming van de eigen voordracht goed voor het voetlicht brengen. Hiervoor werk ik samen met de professionals van videomachas.com.

Neem bij interesse of vragen over de verschillende workshops contact op met: Felix Ritter, mail@felixritter.com, +31 624598268